Filtry
-
-

Regulamin

1. Serwis mojelokum.pl jest serwisem ogłoszeń nieruchomości.

2. Ogłoszenia można dodawać pojedyńczo, w ramach pakietu ogłoszeń lub w ramach abonamentu. Wszystkie typy ogłoszeń są płatne według poniższego cennika:

Ogłoszenie pojedyńcze:

- głoszenie zwykłe na 4 tygodnie - 27 zł netto 
- głoszenie zwykłe na 8 tygodnie - 50 zł netto 
- głoszenie zwykłe na 16 tygodnie - 90 zł netto 
- ogłoszenie wyróżnione na 2 tygodnie - 50 zł netto 
- ogłoszenie wyróżnione na 4 tygodnie - 90 zł netto 
- ogłoszenie wyróżnione na 8 tygodnie - 150 zł netto 


Pakiet ogłoszeń:

- Pakiet 10 ogłoszeń zwykłych 4-tygodniowych - 135 zł netto 
- Pakiet 10 ogłoszeń zwykłych 8-tygodniowych - 250 zł netto 
- Pakiet 10 ogłoszeń wyróżnionych 2-tygodniowych - 250 zł netto 
- Pakiet 10 ogłoszeń wyróżnionych 4-tygodniowych - 450 zł netto  

Abonament:

- Abonament miesięczny - 50 zł netto 
- Abonament półroczny - 275 zł netto 
- Abonament roczny - 500 zł netto 

3. Typ ogłoszenia wybiera się w dziale "Dodaj ogłoszenie" (pierwsza ikonka w górnej części serwisu),

4. Użytkownik podając w treści ogłoszenia swoje dane osobowe zgadza się na ich przetwarzanie zgodnie z Polityką prywatności serwisu.

5. Przy dodawaniu ogłoszenia wymagane jest podanie adresu email, na który użytkownik otrzymuje informacje jak edytować i usuwać ogłoszenie przed czasem jego wygaśnięcia. Przy ogłoszeniach adres email ukryty jest pod postacią formularza kontaktowego.

6. Serwis mojelokum.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia wszelkich ogłoszeń nie będących ofertami sprzedaży, kupna, zamiany, najmu bądź wynajmu konkretnej nieruchomości lub zawierających reklamy. Usuwane są również ogłoszenia nierzetelne. nieprecyzyjne, bez szczegółowych opisów, bez zdjęć, które mogą świadczyć o braku znajomości oferowanej nieruchomości. 

7. Serwis mojelokum.pl zastrzega sobie prawo do zmiany kategorii ogłoszenia.

8. Serwis mojelokum.pl nie odpowiada za treść publikowanych ogłoszeń.

9. Postępowanie reklamacyjne:

- użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania usługi, w terminie 7 dni od dnia zakończenia emisji ogłoszenia bądź dnia, w którym emisja powinna się zakończyć.

- reklamację można złożyć za pomocą korespondencji elektronicznej na adres: biuro@mojelokum.pl lub w formie listu poleconego przesłanego na adres: pless-intermedia, ul. Bielska 10, 43-200 Pszczyna z dopiskiem "reklamacja mojelokum.pl".

- reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mail powiązany z ogłoszeniem, adres URL ogłoszenia, którego reklamacja dotyczy bądź inne dane pozwalające na identyfikację ogłoszenia, okres emisji, okoliczności uzasadniające reklamację, a także konkretne żądanie użytkownika związane ze składaną reklamacją.

- jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, firma pless-intermedia przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

- firma pless-intermedia rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail przypisany do ogłoszenia.

10. Właścicielem serwisu mojelokum.pl jest firma pless intermedia

43-200 Pszczyna
ul. Bielska 10
tel. 32 212-88-93
fax 32 757-05-99
biuro@mojelokum.pl
NIP: 638-153-18-77

11. Serwis mojelokum.pl zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu. Zmiany wprowadzone w regulaminie obowiązują od chwili umieszczenia go na poniższej stronie internetowej.