Filtry
-
-

Regulamin

1. Serwis mojelokum.pl jest serwisem ogłoszeń nieruchomości.

2. Ogłoszenia można dodawać pojedyńczo, w ramach pakietu ogłoszeń lub w ramach abonamentu. Wszystkie typy ogłoszeń są płatne według poniższego cennika:

Ogłoszenie pojedyńcze:

- ogłoszenie zwykłe 4-tygodniowe - 50 zł netto
- ogłoszenie zwykłe 8-tygodniowe - 90 zł netto
- ogłoszenie zwykłe 16-tygodniowe - 150 zł netto
- ogłoszenie wyróżnione 2-tygodniowe - 90 zł netto
- ogłoszenie wyróżnione 4-tygodniowe - 150 zł netto

Top ogłoszenie:

- top ogłoszenie nr 1 - 90 zł netto za tydzień emisji
- top ogłoszenie nr 2 - 85 zł netto za tydzień emisji
- top ogłoszenie nr 3 - 80 zł netto za tydzień emisji
- top ogłoszenie nr 4 - 75 zł netto za tydzień emisji
- top ogłoszenie nr 5 - 70 zł netto za tydzień emisji
- top ogłoszenie nr 6 - 65 zł netto za tydzień emisji
- top ogłoszenie nr 7 - 60 zł netto za tydzień emisji

Pakiet ogłoszeń:

- pakiet 10 zwykłych 4-tygodniowych - 250 zł netto
- pakiet 10 zwykłych 8-tygodniowych - 450 zł netto
- pakiet 10 wyróżnionych 2-tygodniowych - 450 zł netto
- pakiet 10 wyróżnionych 4-tygodniowych - 750 zł netto

Abonament:

- abonament miesięczny - 90 zł netto
- abonament półroczny - 500 zł netto
- abonament roczny - 900 zł netto

3. Typ ogłoszenia wybiera się w dziale "Dodaj ogłoszenie" (pierwsza ikonka w górnej części serwisu),

4. Użytkownik podając w treści ogłoszenia swoje dane osobowe zgadza się na ich przetwarzanie zgodnie z Polityką prywatności serwisu.

5. Przy dodawaniu ogłoszenia wymagane jest podanie adresu email, na który użytkownik otrzymuje informacje jak edytować i usuwać ogłoszenie przed czasem jego wygaśnięcia. Przy ogłoszeniach adres email ukryty jest pod postacią formularza kontaktowego.

6. Serwis mojelokum.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia wszelkich ogłoszeń nie będących ofertami sprzedaży, kupna, zamiany, najmu bądź wynajmu konkretnej nieruchomości lub zawierających reklamy. Usuwane są również ogłoszenia nierzetelne. nieprecyzyjne, bez szczegółowych opisów, bez zdjęć, które mogą świadczyć o braku znajomości oferowanej nieruchomości. 

7. Serwis mojelokum.pl zastrzega sobie prawo do zmiany kategorii ogłoszenia.

8. Serwis mojelokum.pl nie odpowiada za treść publikowanych ogłoszeń.

9. Postępowanie reklamacyjne:

- użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania usługi, w terminie 7 dni od dnia zakończenia emisji ogłoszenia bądź dnia, w którym emisja powinna się zakończyć.

- reklamację można złożyć za pomocą korespondencji elektronicznej na adres: biuro@mojelokum.pl lub w formie listu poleconego przesłanego na adres: pless-intermedia, ul. Bielska 10, 43-200 Pszczyna z dopiskiem "reklamacja mojelokum.pl".

- reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mail powiązany z ogłoszeniem, adres URL ogłoszenia, którego reklamacja dotyczy bądź inne dane pozwalające na identyfikację ogłoszenia, okres emisji, okoliczności uzasadniające reklamację, a także konkretne żądanie użytkownika związane ze składaną reklamacją.

- jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, firma pless-intermedia przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

- firma pless-intermedia rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail przypisany do ogłoszenia.

10. Właścicielem serwisu mojelokum.pl jest firma pless intermedia

43-200 Pszczyna
ul. Bielska 10
tel. 32 212-88-93
fax 32 757-05-99
biuro@mojelokum.pl
NIP: 638-153-18-77

11. Serwis mojelokum.pl zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu. Zmiany wprowadzone w regulaminie obowiązują od chwili umieszczenia go na poniższej stronie internetowej.