Filtry
-
-

Polityka prywatności

1. DEFINICJE

Administrator - firma pless-intermedia, właściciel serwisu www.mojelokum.pl, adres: 43-200 Pszczyna ul. Bielska 10, NIP: 638-153-18-77.
Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym: IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Serwis – serwis internetowy www.mojelokum.pl prowadzony przez Administratora.
Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z usług lub funkcjonalności Serwisu.

2. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie.

3. CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

A. KORZYSTANIE Z SERWISU
W trakcie korzystania z Serwisu automatycznie, przy użyciu systemów informatycznych gromadzone są dane osobowe Użytkownika (np. adres IP urządzenia Użytkownika w logach systemowych serwera). Dodatkowo informacje gromadzone są za pośrednictwem plików cookies, w tym narzędzi Google Analytics w celu monitorowania ruchu na stronie internetowej. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod adresem: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=pl.

Dane osobowe przetwarzane są w celu:
- świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
- prowadzonych analiz i statystyk – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy świadczonych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
- ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na ochronie jego praw (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

B. REJESTRACJA W SERWISIE
W trakcie rejestracji w Serwisie, osoby proszone są o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu utworzenia i obsługi konta. Takie dane można w każdym czasie usunąć, poprzez usunięcie konta w Serwisie.

Dane osobowe przetwarzane są w celu utworzenia i obsługi konta - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

C. DODANIE OGŁOSZENIA
Dodanie ogłoszenia przez Użytkownika w Serwisie wiąże się z przetwarzaniem jego danych osobowych. W celu zamieszczenia ogłoszenia w Serwisie wymagane jest podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe. Podane w ten sposób dane mogą być usunięte poprzez usunięcie ogłoszenia lub zostaną usunięte automatycznie po upływie roku od czasu wygaśnięcia emisji ogłoszenia.

Dane osobowe przetwarzane są w celu:
- zamieszczenia ogłoszenia w Serwisie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
- realizacji obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
- prowadzonych analiz i statystyk – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu analiz zachowań Użytkowników w Serwisie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
- ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na ochronie jego praw (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

D. FORMULARZE KONTAKTOWE
Serwis umożliwia komunikację poprzez wykorzystanie elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane.

Dane osobowe przetwarzane są w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez formularz kontaktowy – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

4. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych (hosting) oraz operatorom płatności on-line (PayU). Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom (np. prokuratura, Policja) bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie podania takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej.

5. PRAWA UŻYTKOWNIKA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych. Użytkownik ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia ("prawo do bycia zapomnianym") lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych. Użytkownik prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawach związanych z przetwarzaniem swoich danych osobowych.
Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Administrator może zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6. KONTAKT

W razie pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Użytkownikowi praw, skontaktuj się z Administratorem:
 - drogą mailową na adres: iodo@pless-intermedia.pl
 - listownie na adres pocztowy: pless-intermedia, ul. Bielska 10, 43-200 Pszczyna