Filtry
-
-

Najważniejsze parametry okien

Materiał partnera:

Wybór okien odgrywa ważną rolę w zapewnieniu komfortu i efektywności energetycznej w domach i mieszkaniach. Istotne jest, aby okna zapewniały nie tylko dostęp do naturalnego światła, ale także skuteczną izolację od zewnętrznych zakłóceń. Głównym czynnikiem do rozważenia przy wyborze okien jest ich termoizolacyjność, mierzona współczynnikiem przenikania ciepła Uw. Najlepsze wyniki osiągają okna energooszczędne z niską wartością współczynnika Uw, obecnie standardem jest 0,9 W/m2K.

ciepłe okna


Termoizolacyjność okienWłaściwości termoizolacyjne okna zależą od składników takich jak pakiety szybowe, profile okienne, izolacyjne kliny oraz uszczelki i okucia. Kluczową rolę odgrywa tu izolacyjność cieplna szyb, której wartość współczynnika Uw zależy od grubości zespolenia szybowego. Im jest ono grubsze, tym niższy współczynnik przenikania ciepła. Istotne są również ramki dystansowe, które zmniejszają transfer ciepła między szybami, wykonane najczęściej ze stali nierdzewnej lub tworzyw sztucznych.

Dodatkowo, energooszczędność okna zwiększa niskoemisyjna powłoka z tlenku metalu, która przepuszcza ciepło słoneczne do wnętrza, a następnie utrzymuje je w pomieszczeniu. Ważnym elementem w osiągnięciu niskiego współczynnika Uw jest także dobór szerokich profili okiennych oraz odpowiednich uszczelek, które powinny być elastyczne i sprężyste. Kolejnym czynnikiem podnoszącym poziom izolacji termicznej jest zastosowanie wysokiej klasy okuć okiennych.

Okna dźwiękoszczelneIzolacyjność akustyczna okien to kluczowy aspekt zapewniający komfort mieszkania, szczególnie w hałaśliwym środowisku. Jest ona mierzona wskaźnikiem Rw (C, Ctr), gdzie wyższa wartość wskaźnika oznacza lepszą izolację dźwiękową. Standardowe okna mają współczynnik około 35 dB, co może być niewystarczające w głośnych lokalizacjach. Aby osiągnąć pełen komfort akustyczny, zalecany jest współczynnik na poziomie 40 dB.

Osiągnięcie wysokiej izolacyjności akustycznej zależy od kilku czynników konstrukcyjnych. Kluczowe jest zastosowanie wzmocnionych profili okiennych o szerokości co najmniej 70 mm. Takie profile zapewniają solidną bazę dla skutecznej izolacji dźwiękowej. Równie ważne jest zastosowanie kilkuwarstwowych szyb o dużej grubości, które mogą być dodatkowo wypełnione specjalnym gazem. Ten gaz pomiędzy warstwami szyb zwiększa izolację akustyczną poprzez tłumienie dźwięków przenikających z zewnątrz.

Istotną rolę odgrywają także wysokiej jakości uszczelki i okucia. Dobre uszczelki nie tylko zwiększają izolację termiczną, ale również poprawiają szczelność okna pod kątem przenikania dźwięków. Starannie dobrane i wysokiej klasy okucia wspomagają utrzymanie okna w odpowiedniej pozycji, co również przyczynia się do lepszej izolacji akustycznej.

Europejski znak CE i deklaracja właściwości użytkowychDeklaracja właściwości użytkowych okien odgrywa kluczową rolę dla konsumentów, potwierdzając nie tylko możliwość ich zamontowania w danym obiekcie, ale także zapewniając o jakości i parametrach produktu. Jest to niezbędny dokument, który umożliwia reklamację w przypadku niezgodności towaru z umową. Znak CE na oknach jest równie istotny. Jest to oświadczenie producenta o spełnieniu wszystkich europejskich kryteriów dotyczących bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska. Posiadanie tego znaku jest gwarancją zgodności produktu z dyrektywami Unii Europejskiej.

Oprócz deklaracji właściwości użytkowych i znaku CE, ważne jest także, aby przy zakupie okien dołączona była dokładna instrukcja montażu. Pozwala to na właściwą i bezproblemową instalację okien, nawet w przypadku samodzielnego montażu przez kupującego. Ważne jest, aby zarówno deklaracja właściwości użytkowych, jak i deklaracja CE, były wydane przez producenta okien, co stanowi dodatkowe zabezpieczenie i zapewnienie dla konsumenta.