Filtry
-
-

Sprzedam: Działka - budowlana

139 000 zł, 83 zł / m2, 1673 m2, Łękawica

Numer oferty: 82644

18 zdjęć
NR OGŁOSZENIA: #322DZ0422 Przyłącze prądu na działce! Mapa do celów projektowych. Pozwolenie na budowę. Możliwa zabudowa bliźniacza, atrakcyjna lokalizacja, teren ogrodzony, niedawno wyasfaltowana droga, blisko ścieżki edukacyjnej i parku!

#dzialkitonaszaspecjalnosc

KUPUJĄCY ZA POŚREDNICTWEM NASZEJ AGENCJI NIE PONOSI KOSZTU WYNAGRODZENIA POŚREDNIKA, KTÓRE W CAŁOŚCI POKRYWA SPRZEDAJĄCY

Do sprzedania nieruchomość gruntowa o pow. 1673m2 składająca się z dwóch działek, przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną, zlokalizowanych w Łękawicy, powiat Żywiecki

Orientacyjne wymiary zamieszczone są na załączniku graficznym.

Teren od północy posiada dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej (nawierzchnia wykonana w marcu 2022). Tereny graniczące z działkami od zachodu są wyłączone z zabudowy co zapewnienia wygodną przestrzeń.

Działki posiadają dostęp do mediów:

-sieci elektroenergetycznej (przyłącze na działce)

-wodociągów fi 160 (w drodze od północy),

-kanalizacji sanitarnej fi200 (w drodze od północy) - brak możliwości przyłączenia do czasu rozbudowy gminnej oczyszczalni ścieków ( zgodnie z pismem Zakładu Usług Komunalnych)"

-sieci telekomunikacyjnej

Wystąpiliśmy o pisemne warunki przyłączenia do sieci.

Na działce został zaprojektowany parterowy budynek jednorodzinny w technologii szkieletowej. Pozwolenie na budowę (decyzja) zostało wydane 15.10.2021 roku (rzuty w załączeniu).

Można rozpocząć budowę lub wygasić decyzję i zaprojektować inny budynek,

Teren objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (MPZP) i oznaczony symbolem MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Najważniejsze informacje z MPZP:

Przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

Stosowanie zabudowy bliźniaczej dopuszcza się na działce budowlanej o szerokości mniejszej niż 16 m ( na przedmiotowej nieruchomości możliwe – składa się dwóch działek, których szerokości są mniejsze niż 16m)

Przeznaczenie dopuszczalne:

-zabudowa gospodarcza (garaże, budynki gospodarcze); usługi nieuciążliwe; obiekty i urządzenia małej architektury (m.in. altany, pergole, zadaszenia dojść i dojazdów do budynków); zieleń urządzona; obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej; urządzenia komunikacji (dojścia, dojazdy, miejsca parkingowe i postojowe).

-możliwość wykonywania robot budowlanych, oraz zmiany sposobu użytkowania zgodnie z przeznaczeniem podstawowym lub dopuszczalnym;

-możliwość zmiany sposobu użytkowania obiektów w części na usługi nieuciążliwe, na działkach mających zapewnioną właściwą obsługę komunikacyjną, w tym miejsca parkingowe;

-możliwość lokalizacji usług nieuciążliwych - wbudowanych lub wolnostojących, przy czym powierzchnia zabudowy funkcji usługowej nie może stanowić więcej niż 50% powierzchni zabudowy na działce.

-podstawowa forma dachu: dla budynków mieszkalnych - dachy dwuspadowe lub wielospadowe o jednakowym nachyleniu głównych połaci 30- 45 stopni, z wysuniętymi okapami, z możliwością realizacji lukarn, facjat, świetlików, okien dachowych, zadaszeń nad wejściem, naczółków itp.; dla budynków mieszkalno - usługowych i usługowych - dachy dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu głównych połaci 15- 45 stopni, dopuszcza się dachy płaskie; dla budynków gospodarczych i garaży w zabudowie jednorodzinnej - forma dachu dostosowana do dachów budynków mieszkalnych

-maksymalna wysokość zabudowy: budynków mieszkalnych jednorodzinnych - do 10 metrów; budynków usługowych, -mieszkalno - usługowych i mieszkalnych wielorodzinnych - do 12 metrów,

-dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: 2 miejsca parkingowe lub garażowe łącznie na 1 budynek mieszkalny

-powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 30% powierzchni działki budowlanej,

-powierzchnia biologicznie czynna winna wynosić co najmniej 50% powierzchni działki budowlanej

-teren niezalewowy

-tereny nie jest objęty obszarem natura 2000

Cena: 139000 ZŁ do negocjacji

Lokalizacja zapewnia doskonałą komunikację z Żywcem oraz Bielskiem- Białą.

W okolicy znajduje się szkoła podstawowa, sklepy, kościół, apteka, tereny rekreacyjne.

Miejsce sprzyja spacerom oraz wycieczkom rowerowym.

Istnieje możliwość kupna projektu Archon w naszym biurze, kontaktu ze sprawdzonym architektem oraz geodetą pod jednym adresem.

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Przekazywane treści pochodzą ze sprawdzonych i ogólnodostępnych źródeł ( ewidencja gruntów, akty prawa miejscowego, względnie decyzje ustaleniu warunków zabudowy). Publikacja każdego z ogłoszeń jest poprzedzona gruntowną analizą stanu prawnego i potencjału inwestycyjnego przedmiotu ogłoszeń dokonaną przez osobę posiadają stosowne kwalifikacje i wiedzę.

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

POMAGAMY W UZYSKANIU KREDYTU HIPOTECZNEGO.

SPRAWDZAMY ZDOLNOŚĆ KREDYTOWĄ.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO NASZEGO BIURA

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ŚLĄSK – POŚREDNICTWO KREATYWNE

LICENCJA NR 13345

UL. NIEPODLEGŁOŚCI 48

CZECHOWICE-DZIEDZICE

TEL. 885 229 830

TEL./FAX: 32 214 00 11

MAIL:biuro@nieruchomoscislask.com.pl

POSIADAMY DŁUGOLETNIE DOŚWIADCZENIE W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI. BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA TRANSAKCJI GWARANTUJĄ LICENCJONOWANI POŚREDNICY W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI POSIADAJĄCY UBEZPIECZENIE OC.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

  • Typ działki: budowlana
  • Woda: jest
  • Prąd: tak
  • Kanalizacja: jest
  • Wyłączność: tak
  • Forma własności: własność

Kontakt

Agent prowadzący:

Łukasz Mnich - pośrednik - licencja 13345

tel. 885229830
tel. 32 214 00 11

Wizytówka agencji »