Filtry
-
-

Jaki podatek od nieruchomości?

W jakiej wysokości zapłacimy podatek od nieruchomości w 2015 roku? Czy będzie podwyżka? Urząd Miejski uspokaja - stawki pozostaną na tym samym poziomie co w obecnym roku.

Będą więc obowiązywały stawki zgodne z uchwałami Rady Miejskiej z dnia 26 listopada 2013 roku.

dom, nieruchomości


Stawki podatku od nieruchomości w 2015 roku:

od gruntów:
  • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - od 1 m2 powierzchni 0,89 zł
  • pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - od 1 ha powierzchni 4,56 zł
  • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1 m2 powierzchni 0,42 zł


od budynków lub ich części:
  • mieszkalnych - od 1 m2 powierzchni użytkowej 0,69 zł
  • piwnic w budynkach mieszkalnych o wysokości powyżej 2,20 m z wyjątkiem powierzchni zajętej na cele związane z działalnością gospodarczą - od 1 m2 powierzchni użytkowej 0,35 zł
  • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - od 1 m2 powierzchni użytkowej 22,89 zł
  • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - od 1 m2 powierzchni użytkowej 10,75 zł
  • związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej
  • zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - od 1 m2 powierzchni użytkowej 4 zł
  • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1 m2 powierzchni użytkowej 7,6zł

mot / bielsko.info