Filtry
-
-

Gmina sprzedaje sześć działek pod zabudowę jednorodzinną

Sześć działek budowlanych, znajdujących się przy ulicy Cichy Kącik w Czechowicach-Dziedzicach, stanowiących własność Gminy Czechowice-Dziedzice, zostanie sprzedanych w drodze przetargu, który ogłosił Burmistrz Czechowic-Dziedzic. Przetarg odbędzie się 10 lutego br. w budynku Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach.

działki
Teren działek zaznaczono czerwoną obwódką · fot. UM Czechowice-Dziedzice


- Działki, które oferuje w przetargu Gmina Czechowice-Dziedzice znajdują się w malowniczej okolicy, w której dynamicznie rozwija się jednorodzinna zabudowa mieszkaniowa. Nieruchomości są atrakcyjnie położone, a wśród ich walorów należy wymienić również dobre skomunikowanie oraz dostępność mediów - czytamy na stronie Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach.

Działki o nr: 45/14, 45/15, 45/16 posiadają bezpośredni dostęp do drogi gminnej - ul. Cichy Kącik, natomiast działki o nr 45/10, 45/12, 45/13 posiadają dostęp do ww. drogi poprzez wyznaczoną jako droga dojazdowa działkę o nr 45/11 stanowiącą własność Gminy Czechowice-Dziedzice. Działki są niezabudowane, nieogrodzone, położone na terenie o lekkim spadku. W pobliżu działek przebiegają sieci wodociągowa, gazowa i energetyczna.

Przedmiotowe działki znajdują się w terenie, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przeznacza się je do sprzedaży pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w oparciu o decyzję o ustaleniu warunków zabudowy, wydaną przez Burmistrza Pszczyny.

Przetarg odbędzie się 10 lutego 2020 r. o godz. 10.00 w sali narad nr 305 (II piętro) Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach Plac Jana Pawła II 1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które do 4 lutego br. wpłacą wadium w wysokości 20 proc. ceny wywoławczej danej nieruchomości.

Działki, które zostaną sprzedane w drodze przetargu, wraz z ceną wywoławczą i wadium:
  • 45/10 o powierzchni 0,1217 ha, 90.500,00 zł, 18.100,00 zł,
  • 45/12 o powierzchni 0,1200 ha, 89.200,00 zł, 17.840,00 zł,
  • 45/13 o powierzchni 0,1289 ha, 95.800,00 zł, 19.160,00 zł
  • 45/14 o powierzchni 0,0958 ha, 73.400,00 zł, 14.680,00 zł,
  • 45/15 o powierzchni 0,0956 ha, 73.200,00 zł, 14.640,00 zł,
  • 45/16 o powierzchni 0,1164 ha, 83.900,00 zł, 16.780,00 zł,


działki
fot. UM Czechowice-Dziedzice


Działki (zaznaczone na zdjęciu) zapisane są w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Pszczynie nr KA1P/00079335/8, w której prawo własności wpisane jest na rzecz Gminy Czechowice-Dziedzice.

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego, Plac Jana Pawła II 3/2, tel.32 214-71-28, od poniedziałku do środy w godz. od 7.30 do 15.30, w czwartek w godz. od 7.30 do 17.30 oraz w piątek w godz. od 7.30 do 13.30.

ab / czecho.pl, źródło: www.um.czechowice-dziedzice.pl