Filtry
-
-

Rozstrzygnięto przetarg na sprzedaż budynku po byłym przedszkolu

W czwartym przetargu nieograniczonym gmina wyłoniła nabywcę nieruchomości położonej ul. Bolesława Prusa 7. Ze względu na bezpieczeństwo oraz charakter nieruchomości, sprzedaż była najbardziej racjonalnym rozwiązaniem - wyjaśniają urzędnicy.

Rozstrzygnięto przetarg na sprzedaż budynku po byłym przedszkolu
Rozstrzygnięto przetarg na sprzedaż budynku po byłym przedszkolu przy ul. B. Prusa w Goczałkowicach · fot. UG Goczałkowice-Zdrój


Przez wiele lat, do początku 2022 r., w budynkach przy ul. Bolesława Prusa 7 swoją siedzibę miało Publiczne Przedszkole nr 2. Obiekty wielokrotnie kontrolowała straż pożarna, sprawdzając spełnianie norm przeciwpożarowych. W lutym 2022 r. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie wskazał, że budynki nie spełniają szeregu norm przeciwpożarowych, co uniemożliwia prowadzenie tam obiektów użyteczności publicznej.

Najważniejszy problem to brak odpowiedniej drogi pożarowej. Budynki znajdują się przy ulicy bez przejazdu (ślepa uliczka). Dlatego nie ma możliwości przejazdu tą drogą bez konieczności zawracania. W takim wypadku należy zapewnić plac manewrowy o wymiarach 20 x 20 m. Trzeba mieć świadomość, że wybudowanie takiego placu manewrowego wiązałoby się z koniecznością przejęcia i wyburzenia jednego z sąsiednich domów, czego Gmina chciała uniknąć.

Inne wskazane przez straż problemy to brak możliwości ewakuacji ludzi, klatka schodowa, która nie spełnia wymaganych parametrów, zbyt duża długość dojścia ewakuacyjnego. Wszystkie te nieusuwalne ze względu na charakter obiektu czynniki w znaczący sposób mogły uniemożliwić prowadzenie i organizowanie akcji ratowniczo-gaśniczej.

Dlatego w trosce o bezpieczeństwo dzieci oraz kadry Publicznego Przedszkola nr 2 już w 2019 r. Gmina podjęła starania o budowę nowej siedziby dla tej placówki. Nowoczesny i bezpieczny obiekt powstał w sąsiedztwie basenu oraz Szkoły Podstawowej nr 1, przy ul. Wisławy Szymborskiej. Nowe przedszkole zostało oddane do użytku w lutym 2022 roku.

Jednocześnie władze gminy podjęły rozmowy z radnymi Rady Gminy na temat przyszłości obiektów przy ul. Bolesława Prusa 7. W trakcie dyskusji zwracano uwagę na to, iż budynki nie spełniają norm niezbędnych dla obiektów użyteczności publicznej. Dlatego nie można tam stworzyć np. miejsca dla lokalnych organizacji, stowarzyszeń czy klubów, bo byłoby to niezgodne z obowiązującymi przepisami.

Dogodne miejsce na swoją działalność nasze goczałkowickie organizacje mają w budynku "Górnik", siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury. Tam spotykają się członkowie Klubu Seniora, Koła Emerytów i Rencistów, Stowarzyszenia Wędkarskiego "Rontok", harcerze, dzieci i młodzież z klubu środowiskowego, funkcjonuje tam punkt terapii uzależnień, punkt przyjęć dzielnicowych i punkt nieodpłatnej pomocy prawnej. W "Górniku" znalazło się też miejsce na przechowanie części eksponatów Muzeum Regionalnego Goczałkowic-Zdroju, w związku z remontem dotychczasowej siedziby.

Tymczasem dalsze utrzymanie obiektów po byłym przedszkolu, które stały puste, wymagało nakładów finansowych ponoszonych przez gminę m.in. na ogrzewanie.

Ostatecznie uchwałą z 22 listopada 2022 roku Rada Gminy wyraziła zgodę na zbycie nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Bolesława Prusa 7. Co istotne, żaden z radnych nie był przeciwny sprzedaży. Podczas sesji nikt nie negował pomysłu sprzedaży, nie przedstawiał innych propozycji zagospodarowania obiektów.

W związku z decyzją Rady Gminy oraz faktem, iż nie wpłynęły żadne wnioski czy propozycje mieszkańców zagospodarowania obiektów, Urząd Gminy ogłosił przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości. Nie cieszył się on zainteresowaniem potencjalnych nabywców. Zarówno do pierwszego, jak i drugiego oraz trzeciego przetargu nikt się nie zgłosił. Dopiero do czwartego przetargu przystąpiły dwa podmioty. Osiągnięta 14 marca cena sprzedaży to 394 tys. zł brutto. Akt notarialny z nowym właścicielem ma zostać podpisany w kwietniu.

Bardzo ważną dla mieszkańców informacją jest to, że w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów południowych Gminy Goczałkowice-Zdrój nieruchomość przeznaczona została pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami. Takie samo przeznaczenie mają w planie wszystkie inne sąsiednie budynki na terenie osiedla. A to oznacza, że nie ma możliwości budowy w tym miejscu np. dużego bloku mieszkalnego.

ar / pless.pl
źródło: UG Goczałkowice-Zdrój