Filtry
-
-

Mieszkanie z przetargu - jak tanio kupić nieruchomość?

Materiał partnera:

Każda osoba zainteresowana zakupem mieszkania może wybierać wśród nieruchomości z rynku pierwotnego i wtórnego. Jeżeli nie chcesz przepłacać, zainteresuj się mieszkaniami z przetargu. Czym jest przetarg i jak się przygotować do wzięcia w nim udziału?

silnet


Kto i dlaczego organizuje przetargi mieszkaniowe?Jeżeli chcesz zakupić mieszkanie po okazyjnej cenie, zainteresuj się przetargami mieszkaniowymi. Są one organizowane przez różne podmioty, np. spółdzielnie mieszkaniowe oraz urzędy miasta i gminy. Spotkać można się także z przetargami ogłaszanymi przez spółki Skarbi Państwa.

Wszystkie wymienione podmioty mogą mieć w swoich zasobach puste mieszkania lub lokale gospodarcze. Zdarza się, że są one zdewastowane lub wymagają generalnego remontu, ale nie jest to regułą, dlatego zakup takiego lokalu może być intratny.

Powodem, dla którego organizowane są przetargi, nie zawsze jest też zadłużenie obciążające hipotekę mieszkania. Bardzo często lokale, które można zakupić w drodze przetargu, są wystawiane na sprzedaż z uwagi na wygaśnięcie prawa własności (z uwagi na śmierć właściciela).

Rodzaje przetargów mieszkaniowychIstnieją dwa rodzaje przetargów mieszkaniowych - ustne i pisemne. W przetargu ustnym zawsze wygrywa osoba, która zaproponuje najwyższą cenę. W przypadku przetargu pisemnego cena ma mniejsze znaczenie. Dla organizatora sprzedaży publicznej ważniejszy może być np. sposób zagospodarowania lokalu przez przyszłego właściciela.

Przetargi można też podzielić, biorąc pod uwagę to, kto może do nich przystąpić. W ten sposób wyróżnia się przetargi nieograniczone, w których udział może wziąć każdy, oraz przetargi ograniczone, do których mogą stanąć jedynie osoby spełniające kryteria wymienione w ogłoszeniu o sprzedaży.
Gdzie szukać informacji o przetargach mieszkaniowych?

Przetarg zawsze jest poprzedzony ogłoszeniem o przetargu, z którego zainteresowani mogą się o nim dowiedzieć. Organizatorzy informują o organizowanych przetargach zarówno w lokalnej prasie, jak i wywieszając stosowne komunikaty w urzędach miast czy gmin. Informacje o przetargach są też zamieszczane w internecie, np. w Biuletynie Informacji Publicznej.

Takie rozproszenie ogłoszeń o przetargach sprawia, że często trudno je znaleźć. Szczególnie dotyczy to inwestorów, którzy są zainteresowani nieruchomościami położonymi w różnych częściach kraju. W takiej sytuacji pomocny jest serwis Listaprzetargow.pl. W jego bazie znajdują się aktualne ogłoszenia o przetargach z całej Polski.

Jak czytać ogłoszenie o przetargu?Każde ogłoszenie o przetargu zawiera pewną pulę informacji. Przede wszystkim z jego treści można się dowiedzieć:
  • kto jest jego organizatorem (organizator przetargu jest równocześnie właścicielem mieszkania),
  • co jest przedmiotem przetargu (może to być mieszkanie, ale również lokal gospodarczy),
  • kiedy i gdzie odbędzie się przetarg,
  • jakie warunki musi spełnić osoba zainteresowana przystąpieniem do przetargu,
  • na jaką kwotę zostało ustanowione wadium oraz kiedy i gdzie należy je wpłacić,
  • jaka jest cena wywoławcza nieruchomości.


W ogłoszeniu o przetargu często znajduje się również wzmianka o numerze KW dla nieruchomości, z której treścią warto się zapoznać.

Osoby zainteresowane zakupem w ogłoszeniu znajdą też informacje o tym, jak mogą umówić się na obejrzenie nieruchomości.

Czym jest wadium?W przypadku ogłoszenia przetargu organizator zawsze ustala wadium, które musi wpłacić osoba do niego przystępująca. Czym jest wadium i dlaczego należy je uiścić? Wadium to zabezpieczenie transakcji. Zwycięzca przetargu ma kilka lub kilkanaście dni na wpłatę pozostałej kwoty, a jeżeli tego nie zrobi, wadium przepada.

Najczęściej wadium wynosi od 1 do 10 proc. ceny wywoławczej mieszkania. Cenę wywoławczą ustala się na podstawie informacji zawartych w operacie szacunkowym przygotowanym przez specjalistę - rzeczoznawcę majątkowego.

Wysokość wadium najczęściej jest obniżana wraz z kolejnymi ogłoszeniami o przetargu. Inaczej mówiąc, jeżeli nieruchomość nie zostanie sprzedana podczas pierwszego przetargu, cena wywoławcza - i wraz z nią wysokość wadium - zmniejsza się.

Wygrany przetarg - co dalej?Zwycięzca przetargu jest następnie informowany przez organizatora o terminie zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Opłata za obsługę notarialną zawsze obciąża nowego właściciela nieruchomości. Po wpłacie wadium i podpisaniu aktu notarialnego zwycięzca przetargu zostaje pełnoprawnym właścicielem.

Zakup mieszkania w przetargu najczęściej nie wiąże się z koniecznością uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zdjęcie: Unsplash.com