mojelokum.pl - Domy z ekologicznym ogrzewaniem będą zwolnione z podatku?
Filtry
-
-

Domy z ekologicznym ogrzewaniem będą zwolnione z podatku?

Początkiem lutego grupa radnych złożyła wniosek o podjęcie przez Radę Miejską w Pszczynie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części, w których zastosowano ekologiczne źródło ciepła. Jak argumentują wnioskodawcy, działanie to ma na celu poprawę jakości powietrza w gminie Pszczyna.

smog, powietrze, ekologia
Zwolnienie z podatku od nieruchomości budynków z ekologicznym źródłem ciepła ma przyczynić się do poprawy jakości powietrza · fot. pless.pl


Przeprowadzone w ostatnim czasie niezależne badania (stężenia pyłów PM2,5 PM10, benzo(a)pirenu) potwierdziły, że stan pszczyńskiego powietrza jest bardzo zły. Ponadto raporty WHO (Światowej Organizacji Zdrowia - World Health Organization) z 2016 i 2018 roku wskazują, że Pszczyna jest w czołówce najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie. W związku z powyższym grupa radnych w Pszczynie zawnioskowała o podjęcie przez Radę Miejską w Pszczynie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części, w których zastosowano ekologiczne źródło ciepła, czyli pompę ciepła, podłączenie budynku do sieci ciepłowniczej, źródło ogrzewania wykorzystujące: energię elektryczną, gaz lub olej opałowy.

- Projekt uchwały ma na celu poprawę jakości powietrza w gminie Pszczyna poprzez promowanie tzw. ekologicznych źródeł ciepła. Uchwała skierowana jest dla mieszkańców obecnie wykorzystujących ekologiczne źródło ciepła, tych, którzy wymienią obecne źródło na ekologiczne oraz zastosują w nowo wybudowanych budynkach ekologiczne źródło ciepła wskazane w uchwale - tłumaczyli radni.

Wniosek podpisali: Michał Ziebura, Marek Szklorz, Andrzej Mańka, Arkadiusz Gardiasz, Renata Dyrda, Marta Wojciechowska-Smolarz, Monika Rąba, Grzegorz Kuczera, Maciej Stieber oraz Marek Dutkowski.

I sesja Rady Miejskiej w Pszczynie - 22.11.2018
Radni Rady Miejskiej w pierwszym rzędzie od lewej: Grzegorz Kuczera, Renata Dyrda, Arkadiusz Gardiasz, Marek Dutkowski · fot. Oskar Piecuch / pless.pl


W uzasadnieniu projektu uchwały czytamy, że ten dokument to kolejny bardzo ważny i potrzebny w gminie Pszczyna element walki z niska emisją, gdzie głównie gospodarstwa domowe emitują niebezpieczne pyły oraz rakotwórczy benzopiren. Źródło oraz wielkość niskiej emisji zależy od uwarunkowań lokalnych. Radni podkreślili, że im lepsza polityka w określonym rejonie, wyższa świadomość społeczna oraz chęć działania na rzecz poprawy warunków środowiskowych, tym ograniczenie niskiej emisji jest łatwiejsze i skuteczniejsze.

- Widać olbrzymie zapotrzebowanie społeczne na takie rozwiązania, gdzie gmina będzie wspierać mieszkańców ogrzewających dom w sposób mało emisyjny i będzie promować zastępowanie zarówno obecnych źródeł ogrzewania jak i instalacje w nowo budowanych domach ekologicznych źródeł ogrzewania - tłumaczą radni. - Wprowadzenie gratyfikacji dla osób ogrzewających budynki w sposób ekologiczny np. gazem lub za pomocą instalacji OZE było jednym z celów poprawy jakości powietrza zaproponowanym Radzie Miejskiej w Pszczynie przez Kampanię Społeczną Nie Dokarmiaj Smoga oraz grupę Rowerowa Pszczyna w styczniu 2019 roku. Projekt uchwały jest konkretną propozycją wdrożenia wnioskowanych inicjatyw. Powyższą uchwałę popierają także członkowie Stowarzyszenia "Dla Ziemi Pszczyńskiej" - dodają.

Sesja Rady Miejskiej w Pszczynie - 22.10.2019
Radny Michał Ziebura · fot. Oskar Piecuch / pless.pl


Warto dodać, że pomysł zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części, w których zastosowano ekologiczne źródło ciepła, nie jest niczym nowym. Radni przyznają, że wzorowali się na dobrych praktykach np. na uchwale Rady Miasta Rybnik. Dodają także, że założenia projektu uchwały są zgodne z kierunkami Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pszczyna na lata 2020-2023, z perspektywą na lata 2024-2027, przyjętym uchwałą nr XV/228/19 Rady Miejskiej w Pszczynie z 19 grudnia 2019 r.

Co ważne, zdaniem wnioskodawców powyższe zwolnienie z podatku od nieruchomości nie spowoduje znacznego uszczuplenia dochodów budżetu gminy Pszczyna, a na pewno zachęci mieszkańców do ogrzewania swoich domów w sposób ekologiczny.

Obecnie pracownicy Urzędu Miejskiego przeprowadzają niezbędne analizy. Po zakończeniu prac uchwała może trafić na obrady sesji Rady Miejskiej.

Maria Janosz / pless.pl