Filtry
-
-

Gdzie znaleźć numer ewidencyjny działki?

Materiał partnera:

Podstawowe oznaczenia nadawane nieruchomościom gruntowym to numer ewidencyjny oraz identyfikator (ID działki). Każdy z nich ma inną budowę i pełni odmienną rolę. W niniejszym artykule wyjaśniamy, dlaczego warto poznać te oznaczania, jakie informacje można dzięki nim uzyskać oraz jak je ustalić dla konkretnej działki.

numer dzialki jak ustalic w jakim celu
fot. pixabay.com


Numer ewidencyjny działki - czym jest?Numer ewidencyjny działki jest unikalny dla danej nieruchomości gruntowej i na danym obszarze niepowtarzalny. Ma charakter porządkowy i przyjmuje postać liczby naturalnej, np. 7, 16, 64, 128 itd. Dosyć często spotykamy się z sytuacją, kiedy numer działki ma postać ułamka, np. 185/1, 185/2, 185/3, 185/4. Oznacza to, że z pierwotnej działki 185 wyodrębniono cztery nowe (185/1, 185/2, 185/3, 185/4). Dokonano zatem podziału nieruchomości gruntowej na kilka mniejszych działek ewidencyjnych. Powstałe w wyniku tego przekształcenia działki ewidencyjne oznaczane są numerami w postaci ułamka q/p, gdzie „q” jest liczbą naturalną, oznaczającą numer działki pierwotnie ulegającej podziałowi, natomiast „p” jest najmniejszą liczba naturalną, która pozwala nadać numer charakterystyczny dla nowo powstałej działki.

Identyfikator działki i jego rolaCzym innym jest natomiast identyfikator działki, który stosowany jest dla celów administracyjnych, gospodarczych, statystycznych oraz dla potrzeb ewidencji gruntów. Na jego podstawie możliwe jest ustalenie dokładnego położenia działki na obszarze całej Polski. Jest to możliwe dzięki odgórnie ustalonej strukturze identyfikatora. Składa się ona z ciągu liter i cyfr, reprezentuje go wzór: „WWPPGG_R.XXXX.NR”. Celem identyfikatora działki jest precyzyjne określenie działki na mapie, szczególnie w sytuacji, gdy mamy dwie miejscowości o takiej samej nazwie. Identyfikator działki pozwala na bezsprzeczne wskazanie, gdzie dana działka się znajduje.

Przyjrzyjmy się zatem sekwencji znaków występujących w identyfikatorze działki. Co one oznaczają? Za pomocą tych znaków możemy określić:

 • WW - oznacza kod województwa,
 • PP - kod powiatu,
 • GG - kod gminy w powiecie,
 • R - określone cyfry od 1 - 5 oraz 8 i 9 wskazują typ gminy, w której położona jest działka, a mianowicie:
  • 1 - gmina miejska,
  • 2 - gmina wiejska,
  • 3 - gmina miejsko-wiejska,
  • 5 - obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej,
  • 8 - dzielnice miasta stołecznego Warszawa,
  • 9 - delegatury następujących miast: Kraków, Łódź, Poznań, Wrocław,
 • XXXX - numer obrębu ewidencyjnego, w którym położona jest działka,
 • NR - numer ewidencyjny działki.


Jak ustalić numer ewidencyjny działki lub jej identyfikator?Numer oraz identyfikator działki w łatwy sposób możemy ustalić odwiedzając serwis Geoportal360.pl. Umożliwia on wyszukiwanie działek na mapie Polski w sposób ręczny lub za pomocą katalogu obrazującego podział administracyjny Polski. Po kliknięciu na mapie w wybrany obszar wyświetlą nam się podstawowe dane dotyczące danej działki (np. powierzchnia, TERYT, numer obrębu ewidencyjnego, ID działki). Numer działki możemy także uzyskać w Państwowej Ewidencji Gruntów, która mieści się w Starostwie Powiatowym, właściwym dla położenia wybranej przez nas działki - jest to jednak czasochłonne.

Znajomość numeru ewidencyjnego działki lub jej numeru ID pozwoli nam dotrzeć do księgi wieczystej nieruchomości, a co za tym idzie - zapoznać się z „przeszłością”, jak i aktualnym stanem prawnym interesującego nas gruntu. Podjęcie takiej czynności jest niezbędne w procesie szukania działki pod budowę domu lub działki inwestycyjnej.