Filtry
-
-

Zasiedzenie nieruchomości - co to takiego i kto może skorzystać z tego prawa?

Materiał partnera:

W Polsce obowiązuje prawo do zasiedzenia nieruchomości. Po spełnieniu kilku wymogów formalnych osoba zamieszkująca dotychczasowe lokum może nabyć je po upływie ustawowo określonego czasu. Potrzebujesz więcej informacji o tym, czym jest zasiedzenie nieruchomości i kiedy można skorzystać z takiego prawa? W tym artykule znajdziesz więcej danych na ten temat.

Zasiedzenie nieruchomości


Proces zasiedzenia nieruchomości nieco stabilizuje porządek społeczny, choć skutki
są szkodliwe dla interesów dotychczasowego właściciela lokum mieszkalnego. Jeśli ktokolwiek zaniedbuje swoje uprawnienia właścicielskie do lokalu, druga osoba zamieszkująca go może przejąć własność poprzez zasiedzenie nieruchomości.

Czy zasiedzenie nieruchomości obejmuje tylko obiekty mieszkalne?Zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce zasiedzenie nieruchomości dotyczy nie tylko mieszkania lub domu. Wyróżniamy trzy kategorie, w których rozpatruje się ten proces.

  1. Zasiedzenie gruntowe - dotyczy powierzchni ziemskiej, która stanowi odrębny przedmiot własności.
  2. Zasiedzenie budynkowe - w tym przypadku proces wiąże się z budynkami stale powiązanymi z gruntem, co stanowi jednocześnie odrębny przedmiot własności.
  3. Zasiedzenie lokalowe - obejmuje części budynków, które są odrębnym przedmiotem własności. Żadna nieruchomość nie może pozostawać bez właściciela. Przepisy Kodeksu cywilnego jasno wskazują, że nie ma możliwości porzucenia własności do nieruchomości.


Zgodnie z Art. 292 Kodeksu cywilnego służebność gruntowa może być nabyta przez zasiedzenie tylko wtedy, gdy polega a korzystaniu z trwałego u widocznego przedmiotu.

Przesłanki do zasiedzenia nieruchomości - co warto wiedzieć?Są trzy rodzaje przesłanek, które wskazują na możliwość wykorzystania prawa do zasiedzenia nieruchomości. Aby taka opcja była możliwa, trzeba uwzględnić trzy składowe. Po spełnieniu, chociażby jednej przesłanki, można ubiegać się o przekazanie praw własności do lokalu.

  1. Posiadanie samoistne nieruchomości - posiadaczem jest ten, kto włada daną rzeczą jak właściciel (zgodnie z Art. 336 Kodeksu cywilnego). Zasiedzenie jest możliwe tylko wtedy, kiedy posiadanie nie jest zależne, tzw. dana osoba nie figuruje jako najemca.
  2. Ciągłość posiadania - aby ubiegać się zasiedzenie nieruchomości, trzeba udowodnić ciągłość użytkowania lokalu na takich samych zasadach jak właściciel lokum.
  3. Określony czas zasiedzenia nieruchomości - mowa tu o nieprzerwanym użytkowaniu lokalu przez 20 lat jako posiadacz samoistny w dobrej wierze. Co ciekawe, użytkownik może otrzymać prawa własności po upływie 30 lat - także w złej wierze.


Za osobę, która przejmuje nieruchomość w złej wierze uważa się taką, która robi to
z pominięciem przekazania praw aktem notarialnym.

Jeśli masz jakiekolwiek problemy z zasiedzeniem nieruchomości, koniecznie skontaktuj się
z doświadczoną kancelarią prawną. Otrzymasz rzetelne wsparcie i dowiesz się, jak dopełnić formalności związane z zasiedzeniem.

Źródło: https://www.kancelariafurtak.pl/specjalizacje/zasiedzenia-nieruchomosci.