Filtry
-
-

Jakie umowy z deweloperem muszą zostać zawarte u notariusza?

Materiał partnera:

Planujesz kupno domu na przedmieściach? Chcesz rzetelnie przygotować się do całego procesu? Dowiedz się więcej o umowach zawieranych z deweloperem. Sprawdź, które z nich wymagają formy notarialnej, a przy których można zastosować kontrakt cywilno-prawny.

Linkhouse


Jakie umowy są podpisywane z deweloperem?Kupno własnego domu to jedna z najważniejszych decyzji podejmowanych w życiu. Nawet drobne niedopatrzenia w kwestiach formalnych mogą przynieść szereg poważnych problemów w przyszłości. Aby ich uniknąć, zdecyduj się na współpracę z doświadczonym deweloperem, który ma stabilną pozycję na rynku. Zapoznaj się także dokładnie z treścią podpisywanych umów i zawczasu dowiedz się, które z nich wymagają formy aktu notarialnego.

Kupując dom na rynku pierwotnym, możesz spotkać się z różnymi rodzajami umów. Jeśli interesujesz się inwestycją, która jest w trakcie realizacji, to zapewne będziesz podpisywać umowę deweloperską, a następnie umowę o przeniesienie praw własności. Możesz także zawrzeć umowę rezerwacyjną, jeśli potrzebujesz czasu np. na to, aby dopełnić wszelkich formalności związanych z pozyskaniem kredytu hipotecznego.

W sytuacji, gdy chcesz kupić nieruchomość, która już ma formę prawną zezwalającą na użytkowanie budynku, wówczas możesz podpisać także umowę przedwstępną.

  • Umowa rezerwacyjna - to umowa, dzięki której zyskujesz czas, np. na pozyskanie funduszy na zakup nieruchomości. Umawiasz się z deweloperem, że przez wskazany w umowie czas nie będzie on proponował lokalu innym nabywcom. Więcej na temat umowy rezerwacyjnej przeczytasz we wpisie: Co to jest umowa rezerwacyjna? Co dzięki niej zyskasz?
  • Umowa przedwstępna - dotyczy domów/lokali, które posiadają pozwolenie na użytkowanie. Jeśli budynek, którym jesteś zainteresowany, został już wybudowany i ma wymaganą formę prawną, wówczas podpisujesz z deweloperem umowę przedwstępną. Stanowi ona zobowiązanie do tego, aby wskazane w niej strony zawarły w przyszłości umowę sprzedaży.
  • Umowa deweloperska - dotyczy tych nieruchomości, które nie zostały jeszcze ukończone. Wszelkie kwestie związane z wymogami prawnymi dotyczącymi umowy deweloperskiej zostały zawarte w Ustawie o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.
  • Umowa przeniesienia praw własności - to umowa, dzięki której zyskujesz prawo własności do domu/lokalu, poświadczone odpowiednim wpisem w księdze wieczystej. Od momentu jej podpisania stajesz się pełnoprawnym właścicielem nieruchomości.


Nie wszystkie wymienione wyżej umowy zawierane z deweloperem wymagają formy aktu notarialnego. Jednak w niektórych przypadkach jest on obligatoryjny - w przeciwnym razie umowa jest nieważna.

Które umowy muszą zostać zawarte u notariusza?Tę kwestię reguluje Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Jednoznacznie wskazuje ona, że umowa deweloperska, aby była ważna z prawnego punktu widzenia, musi zostać podpisana u notariusza.

Kolejny kontrakt, który również musi mieć formę aktu notarialnego to umowa sprzedaży/umowa przeniesienia praw własności.

Jeśli chodzi o umowę przedwstępną, to także i ona może zostać podpisana w obecności notariusza, jednak może też mieć charakter umowy cywilno-prawnej. Należy jednak mieć na uwadze, że aby była ważna, musi zostać sporządzona na piśmie.

Umowa rezerwacyjna z kolei to kontrakt cywilno-prawny, który dla swojej ważności musi być zawarty w formie pisemnej, forma aktu notarialnego nie jest w tym przypadku wymagana.

Dlaczego forma aktu notarialnego jest tak ważna?Ustawodawca ustanowił wymóg podpisywania niektórych kontraktów w formie aktu notarialnego nie po to, aby nałożyć na strony umowy dodatkowe obowiązki i komplikacje związane z wizytą u notariusza. Powstał on, by zabezpieczyć interesy zarówno kupującego, jak i sprzedającego nieruchomość.

Jeśli umowa deweloperska lub umowa sprzedaży/przeniesienia praw własności nie zostanie podpisana u notariusza, to będzie nieważna. Oznacza to, że żadna ze stron nie będzie mogła przed sądem dochodzić roszczeń w sytuacji, gdy któraś z nich nie wywiąże się z umowy.

Umowa podpisywana u notariusza wymaga osobistej obecności każdej ze stron umowy. Nie może być podpisana zdalnie. Obowiązkiem notariusza jest upewnić się, że zarówno kupujący, jak i sprzedający nieruchomość podpisują ją dobrowolnie, a także rozumieją zapisy umowy.

Podpisanie umowy w formie aktu notarialnego związane jest z dodatkowymi opłatami, których wysokość uzależniona jest m.in. od wartości nieruchomości. Koszty podpisania umowy deweloperskiej solidarnie ponoszą po połowie zarówno deweloper, jak i kupujący.

Marzy Ci się przestronny dom pod miastem i szukasz inwestycji realizowanych w spokojnej okolicy? Sprawdź, które budynki na osiedlu Świerkowe Bielany wciąż są dostępne do rezerwacji i wybierz swój dom na Bielanach Wrocławskich! Jeśli masz pytania dotyczące umów zawieranych podczas zakupu domu - skontaktuj się z naszym przedstawicielem. Pamiętaj, jesteśmy po to, by Ci pomóc!