Filtry
-
-

Jesteś członkiem spółdzielni OSKARD? Sprawdź, gdzie szykują się remonty!

Nowy rok to nowy plan remontowo-modernizacyjny w budynkach mieszkalnych OSKARD. Harmonogram spółdzielni przewiduje nie tylko bieżące naprawy usterek, ale przede wszystkim duże modernizacje.

Wyszyńskiego 31-37, bloki
ul. Wyszyńskiego 31-37 · fot. JZ / tychy.info


Na liście najważniejszych prac, które mają zostać przeprowadzone w większości z 80 nieruchomości mieszkaniowych, w tym 216 budynków wielorodzinnych znajdujących się w zasobach spółdzielni OSKARD, nie brakuje kompleksowych remontów, dużych przedsięwzięć modernizacyjnych, jak i prostych napraw. Spis został zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółdzielni.

W Rejonie 1 GZM planowana jest naprawa dachu budynku przy al. Niepodległości 194-200, docieplenie ściany wschodniej wraz z zabudową galerii i remontem instalacji odgromowej na ul. Wyszyńskiego 31-37, malowanie klatki schodowej bloku przy al. Niepodległości 210-214 i ul. de Gaulle’a 43-47. Lokatorzy al. Niepodległości 146-152 powinni przygotować się na remont instalacji gazowej, malowanie klatek schodowych i wymianę drzwi do piwnic. Na ul. Darwina 7 wymieniona zostanie instalacja wod-kan., a sąsiedni budynek na ul. Darwina 12-14 (a także na ul. Dębowej 1-3) czekają naprawy dachów. Nowe oświetlenie klatek schodowych pojawi się w bloku przy ul. Dąbrowskiego 5, a mieszkańcy ul. Dębowej 8a zyskają bezpieczniejszą windę - nastąpi wymiana wciągarki dźwigu.

Hubala 1, blok
ul. mjr Hubala 1 · fot. JZ / tychy.info


Wykonanie zasilania zestawów hydroforowych na ul. Dmowskiego 8 i 12, wymiana wciągarek dźwigu na ul. Dmowskiego 8, a także malowanie korytarzy i klatek schodowych na ul. Dmowskiego 22-24 to tylko początek prac w Rejonie 2 GZM. Mieszkańcy ul. Morcinka 13-21 doczekają się wymiany instalacji gazowej i malowania klatek schodowych. Klatki zostaną również odświeżone na ul. Moniuszki 8-16. Wymiana balustrad balkonowych w 3 pionach będzie przeprowadzana na ul. mjr Hubala 1. Nowe główne tablice elektryczne pojawią się na ul. Dunikowskiego 2ab-4abc. Na ul. Żwakowskiej 21 pojawi się nowa winda, nową instalację domofonową zyskają budynki przy ul. Honoraty 30 i 32, a na ul. Kopernika 1A-1B będzie miał miejsce II etap remont kominów na dachu.

Najwięcej będzie się działo na Rejonie 3 GZM. Na ul. Edisona 11-17 nastąpi drobna naprawa - wymiana wyłazów dachowych. Mieszkańcy ul. Wejchertów 3-9 doczekają się remontu przyłączy wody, w klatkach 4-6 modernizowana będzie instalacja elektryczna, w 18 zostaną wymienione drzwi szybowe. Na ul. Elfów 52-54 i 63 pomalowane zostaną klatki. Tu i na ul. Elfów 41-47 wymieniana będzie instalacja sanitarna. Bloki przy ul. Edukacji przejdą częściową wymianę instalacji sanitarnej: nr 25 w 4 pionach, 27 w czterech, 31 w dwóch i 33 w pięciu. Przy ul. Filaretów 32, 34, 36 naprawy doczeka się zniszczona przez gradobicie elewacja, nr 34 zyska również nową instalację wod.-kan. (także na ul. Gwarków 18-20 i 26-28). Na ul. Filaretów 28 i 30 malowane będą klatki, a wymiana włazów dachowych nastąpi w blokach na ul. Edukacji 43, 45, 49, 53, ul. Filaretów 30, 36 i ul. Hołdunowskiej 35A. Niepewna jest natomiast przebudowa instalacji gazowej i c.o., docieplenie ściany wschodniej i zachodniej, a także wprowadzenie cwu na ul. Hołdunowskiej 15A i 19. Roboty te będą realizowane pod warunkiem przyznania spółdzielni OSKARD pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Filaretów 34, blok
ul. Filaretów 34 · fot. JZ / tychy.info


Rejon 4 czeka wymiana ocieplenia, przebudowa balustrad balkonów i remont instalacji AIZ na ul. Jaracza 15-19, ul. Poziomkowej 16-24 (tu od strony południowej), a także wymiana ocieplenia od strony wschodniej na ul. Jaracza 21-23 i 25-31. Budynek na ul. Bajkowej 45-47 przejdzie remont dachu, a bloki przy ul. Przemysłowej 5, 13 zyskają system regulacji c.o., i wciągarki (nr 13).

W Rejonie 5 GZM kontynuacja remontu elewacji i balustrad balkonowych od strony wschodniej czeka mieszkańców ul. Nałkowskiej 4a, 9-11, od zachodniej al. Piłsudskiego 41-43. Budynek na ul. Nałkowskiej 21 doczeka się remontu elewacji. Kontynuowana będzie również modernizacja ocieplenia od strony zachodniej na al. Piłsudskiego 13, al. Piłsudskiego 55, Orzeszkowej 8-18 i ściany zachodniej na ul. Orzeszkowej 4-6. Przeprowadzony zostanie remont balustrad balkonowych na ścianie zachodniej bloku przy al. Piłsudskiego 19-19b. Blok przy ul. Orzeszkowej 5-9 przejdzie remont elewacji i balustrad balkonowych od strony wschodniej, a wnętrze bloków na al. Piłsudskiego 73 i 73-75 przejdzie remont posadzek i malowanie klatek schodowych.

Orzeszkowej 5-13, blok
ul. Orzeszkowej 5-13 · fot. JZ / tychy.info


Mieszkańcy ul. M. Rataja 6-10 w zasobach Rejonu 6 doczekają się docieplenia balkonów wraz z robotami towarzyszącymi i wymiany instalacji gazowej (przeniesienia gazomierzy z mieszkań na klatkę schodową). Blok przy ul. Reymonta 9-15 i 74-80 zyska docieplenie elewacji od strony wschodniej. Tu i na ul. Rataja 4-10 przeprowadzony będzie remont instalacji anten zbiorczych AIZ. Remont rozdzielni Ben będzie miał miejsce w budynku na ul. Reymonta 51. Natomiast na ul. Reja 1-5 wyremontowana zostanie instalacja oświetlenia administracyjnego, a także schody w wejściach do klatek schodowych.

W Rejonie 7 GZM przeprowadzona będzie modernizacja elewacji w części niskiej budynku na ul. Ustronnej 28-34/ Uczniowskiej 42-50. Lokatorzy budynków na ul. Ujejskiego 5, 9, 28, 42, 44, 46 doczekają się wymiany wciągarek wind. Na ul. Dmowskiego 31-33 przeprowadzona będzie wymiana łączników ślusarki galerii. Na ul. Ustronnej 14-18 budynek czeka malowanie klatek schodowych i wymiana instalacji gazowej, a na ul. Uczniowskiej 36 modernizacja dźwigu.

Nałkowskiej 21, blok
ul. Nałkowskiej 21 · fot. JZ / tychy.info


Spółdzielnia wykona także roboty remontowe mienia, w tym służącego użytkowi wspólnemu.

W Rejonie 1 GZM zostanie przeprowadzony remont tarasów od strony południowej i wschodniej na ul. H. Dąbrowskiego 95. Tu doczekamy się również remontu parkingu za budynkiem na ul. de Gaulle’a 43-47, chodnika między budynkami al. Niepodległości 180-182 a ul. Dąbrowskiego 81, a także bieżących naprawy urządzeń zabawowych, nawierzchni parkingów i dróg wewnętrznych w zasobach Rejonu.

W Rejonie 2 GZM na ul. Żwakowskiej 15 naprawę przejdzie część elewacji i podcieni segmentów A i B, a także dach na ul. Żwakowskiej 20 i 20a. Moniuszki 2 czeka remont dachu, a także naprawa i malowanie elewacji. Przy klatkach na ul. Dunikowskiego 4-4c OSKARD przeprowadzi remont chodnika, parking na ul. Moniuszki przejdzie modernizację nawierzchni.

parking na De Gaulle'a 43-47
Parking na ul. De Gaulle'a 43-47 · fot. JZ / tychy.info


W Rejonie 3 mieszkańcy doczekają się remontu śmietników. W Rejonie 4 będzie miał miejsce remont schodów na ul. Armii Krajowej 1 i naprawa urządzeń zabawowych. W Rejonie 5 doczekamy się modernizacji pawilonu przy ul. Orzeszkowej 2, która obejmie remont tarasu, balustrad, schodów, elewacji oraz dachu antresoli. Między al. Piłsudskiego 73-75 i 67-69 mieszkańcy zyskają wyremontowane chodniki.

Rejon 6 GZM to remont chodnika na ul. Reymonta 42-50 i 52-58. Lokatorzy korzystający z drogi i miejsc postojowych na ul. Dmowskiego 100 powinni przygotować się na prace remontowe (Rejon 7 GZM).

joa / tychy.info