Filtry
-
-

Sprzedam: Mieszkanie - 3 pokoje

250 000 zł, 4 244 zł / m2, 58,9 m2, Pszczyna - Os. Piastów

9 zdjęć

Zarząd Pszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Pszczynie przy ul. Dobrawy 1 ogłasza nieograniczony, pisemny przetarg  ustanowienie odrębnej własności i przeniesienie własności lokalu mieszkalnego numer 8 w Pszczynie przy ul. Kazimierza Wielkiego 16 o powierzchni użytkowej 58,90 m2 składającego się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i wc. Cena wywoławcza nabycia lokalu wynosi 250.000,00 zł.

Wadium w kwocie 7.500,00 zł oraz opłatę na pokrycie kosztów manipulacyjnych w kwocie 140,00 zł, należy wpłacić na konto Spółdzielni ING Bank Śląski O/Pszczyna 51 1050 1315 1000 0001 0216 0215 w terminie do dnia 30 marca 2023 roku.

Ofertę można składać w sekretariacie Pszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Pszczynie przy ul. Dobrawy 1 w terminie do dnia 30 marca 2023  roku w godz. poniedziałek od 7:30-15:30, wtorek – piątek 7:30-14:00.

Rozstrzygnięcie przetargu bez udziału oferentów nastąpi w dniu 31 marca 2023 roku.

 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty, która winna zawierać:

imię, nazwisko i adres oferenta,oferowaną cenę nabycia prawa odrębnej własności lokalu,kopię dowodu wpłaty wadium oraz opłaty na pokrycie kosztów manipulacyjnych,pisemne oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z regulaminem przetargu i przyjęciem go bez zastrzeżeń.Lokal można oglądać po wcześniejszym ustaleniu terminu z administratorem PSM – pokój nr 2 lub pod nr tel. 32 210-44-72.Szczegółowych informacji udziela Dział Ogólny pod nr tel. 32 210-13-11 lub bezpośrednio w siedzibie Spółdzielni – pokój nr 13.Z „Regulaminem przetargu na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu” można zapoznać się na stronie internetowej http://www.psm.pszczyna.pl lub w siedzibie Spółdzielni w Pszczynie przy ul. Dobrawy 1 – pokój nr 13.  Zarząd zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.

Zdjęcia>>>> https://psm.pszczyna.pl/kw16_8.zip <<<<<

Kontakt

Firma
Pszczyńska Spółdzienia Miszkaniowa
tel. 322104471
Ilość wysłanych formularzy: 0