POLUB NAS NA FACEBOOKU
Filtry
-
-

Sprzedam: Działka - budowlana

16 158 750 zł (250 zł / m2), 64635 m2, Bielsko-Biała - Os. Stare Bielsko

Bielsko-Biała, dn. 31.05.2019r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „SARNI STOK”
z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Koziej 9

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony

na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego niezabudowanych nieruchomości oznaczonych jako działki: 220/20; 220/22; 220/23; 220/24; 323/4; 323/8; 329/3; 329/6; 329/7; 329/8; 329/9; 337/4; 368/8; 368/9; 368/26; 368/27; 368/31; 368/36 o łącznej powierzchni 6,4635 ha, zapisanych aktualnie w księdze wieczystej Nr BB1B/00108388/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, będących w wieczystym użytkowaniu Spółdzielni Mieszkaniowej „SARNI STOK”, przeznaczonych w MPZP na zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.

Cena wywoławcza wynosi: 16.158.750,00 złotych netto.

Do ceny nabycia netto zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT.

Termin wpłaty wadium: do dnia 09.09.2019 r.

Termin i miejsce składania ofert: do dnia 09.09.2019 r. do godziny 15.00 w siedzibie Spółdzielni: Bielsko-Biała, ul. Kozia 9.

Termin i miejsce przetargu: 12.09.2019 r. godzina 15.00 w siedzibie Rady Nadzorczej Spółdzielni: Bielsko-Biała, ul. Kozia 12.

Szczegółowe warunki przetargu do zapoznania się na stronie internetowej Spółdzielni w zakładce Przetargi oraz zawarte są w „Regulaminie przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości gruntowych przez Spółdzielnie Mieszkaniową „SARNI STOK” w Bielsku-Białej”.

smsarnistok.pl

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert lub odwołania przetargu bez wskazania przyczyny.

Kontakt

Firma
Spółdzielnia Mieszkaniowa „SARNI STOK”
Ilość wysłanych formularzy: 0